Jobs at Gerresheimer

HR Business Partner (m/f)

Bolesława Chrobrego 15, Poland | Bolesławiec | Full-time

Opis oferty pracy

Zadania:

 • Zapewnienie proaktywnej pomocy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcia i porad dla przypisanych grup biznesowych w odniesieniu do różnych problemów i potrzeb związanych z HR;
 • Wsparcie w tworzeniu i realizacji polityki i priorytetów HR;
 • Budowanie marki i roli zespołu HR poprzez partnerskie relacje z menedżerami/interesariuszami w dedykowanych funkcjach/działach na wszystkich poziomach organizacji;
 • Implementacja rozwiązań zwiększających zaangażowanie pracowników w oparciu o wyniki badań wewnętrznych;
 • Rekomendowanie rozwiązań w obszarze HR pod bieżące potrzeby biznesowe
 • Wsparcie w prowadzeniu/koordynowaniu projektów w obszarze m.in. rekrutacji, onboardingu, zaangażowania pracowników, rozwoju, szkoleń, zarządzania talentami, procesu wydajności pracowników, projektów motywacyjnych, polityki wynagrodzeń i benefitów;
 • Przygotowanie analizy mierników HR, przedstawienie wniosków i rekomendowanie działań doskonalących i rozwojowych
 • Doskonalenie polityk i procesów HR, tworzenie bardziej efektywnych rozwiązań z zespołem;
 • Zapewnienie wysokiej jakości i efektywności procesów rekrutacyjnych, rozwojowych oraz zarządzania wynikami, retencją pracowników we wspieranych funkcjach;
 • Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami;
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników HR oraz rekomendowanie działań usprawniających i akcji naprawczych;
 • Realizacja zdefiniowanych procesów HR w oparciu o strategię personalną firmy;
 • Budowanie spójnej i efektywnej komunikacji wewnętrznej przy wsparciu pozostałych działów firmy poprze dbanie o skuteczną komunikację z pracownikami i biznesem na różnych szczeblach organizacji;
 • Przygotowywanie analiz, raportów dotyczących wskaźników i działań HR;
 • Tworzenie procedur z obszaru HR w oparciu o ISO 9001;

Kwalifikacje

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia na stanowisku HR Business Partnera w firmie produkcyjnej min 2 lata;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie min C1;
 • Gotowości do pracy w zmiennym, dynamicznym otoczeniu;
 • Doświadczenia w realizacji projektów z różnych obszarów HR wspierających strategię firmy;
 • Samodzielności w działaniu i doskonałej organizacji pracy poprzez samodzielne ustalanie priorytetów;
 • Doświadczenia w zarządzaniu procesami rekrutacyjnymi w oparciu o plany rekrutacyjne i kalendarz działań Employer Branding;
 • Doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań HR w procesie zmian organizacyjnych;
 • Znajomości obowiązujących przepisów prawa pracy;
 • Praktyki w pracy z budżetem kosztów osobowych, rekomendacji w zakresie jego wykonania;
 • Dobrej znajomości Excel i PowerPoint;
 • Kluczowe kompetencje dotyczą: pracy zespołowej, umiejętności budowania relacji na różnych szczeblach organizacji, wdrażania zmian, dostarczania rezultatów, orientacji na klienta i orientacji biznesowej, rozwiązywania problemów.

Dodatkowe informacje

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w dużej organizacji;
 • Wynagrodzenie wraz z pakietem dodatków;
 • Szansę na uczestnictwo w międzynarodowych projektach, wykorzystanie wiedzy i dobrych praktyk do tworzenia optymalnych i dopasowanych do organizacji rozwiązań;
 • Szanse rozwoju, w ramach poszerzania zakresu odpowiedzialności i możliwości awansu wewnętrznego;
 • Przyjazną atmosferę.

Company Description

Gerresheimer is the global partner for pharma, biotech, healthcare and cosmetics with a very broad product range for pharmaceutical and cosmetic packaging and drug delivery devices. The company is an innovative solution provider from concept to delivery of the end product. Gerresheimer achieves its ambitious goals through a high level of innovative strength, industrial competence, focus on quality and customers. In developing innovative and sustainable solutions, Gerresheimer relies on a comprehensive international network with numerous innovation and production centers in Europe, America and Asia. Gerresheimer produces close to its customers worldwide with around 10,000 employees and generates annual sales of more than €1.4 billion. With its products and solutions, Gerresheimer plays an essential role in people's health and well-being.

Equal rights

All applicants are considered without any regard to race, color, creed, religion, age, national origin, ancestry, ethnicity, gender, gender identity, gender expression, sexual orientation, marital status, veteran status, disability, genetic information, citizenship status or membership, or any other legally protected status.

Interested? Apply today!